آجرسازان
خانه / 2020

بایگانی سالانه: 2020

قیمت آجر پلاک دوغابی

نمونه آجر پلاک دوغابی

قیمت آجر پلاک دوغابی نسبت به نوع آجروابعاد آجرپلاک بستگی دارد آجرپلاک دوغابی از جمله آجرهای است که برای استفاده درنما ساختمان داخلی وبیرونی مورد استفاده قرارمی گیرد.لذا این آجرها به نامهای آجرهای پلاک یادوغابی شناخته شده واین آجرپلاک بیشتر باابعاد ۵ یا ۵/۵ تولید می گردد وبه رنگ های …

توضیحات بیشتر »