آجرسازان

تولید وفروش عمده آجرسفال

آجر

تولید وفروش عمده آجرسفال میتوان گفت که با تهیه انواع تیغه های دیواری باکیفیت وانواع آجرسفال و همچنین تیغه های دیواری با ابعاد ۸ و ۱۰ و۱۴و ۱۶ که موجود است می توانیم با درخواست خرید شمااز محصولات فوق اقدام به تولید نموده وبهترین محصولات رابه شما عرضه  نمایم . …

توضیحات بیشتر »

آجر سفال نما

آجر سفال نما بیشتردر قسمت نمای جلوی ساختمان وداخل ساختمان کاربرد دارد واز آجر سفال برای مقاوم چینی در پی چینی ساختمان که به صورت باربر است استفاده می کنند. ولی برای بعضی مشتریان این سوال پیش می آید که آیا میتوان از آجر سفال پی چینی هم برای دیوار …

توضیحات بیشتر »

آجر قزاقی کف فرش

آجر قزاقی

آجر قزاقی کف فرش ازدیرباز مورد استفاده قرار میگیرد وبیشترین استفاده آجرقزاقی کف فرش برای فرش کردن کف  حیاط یا ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد.ابعاد آجرقزاقی کف فرش بیشتر با ابعاد۲۰*۲۰ است  تفاوت اجرهای قزاقی کف پوش در ضخامت آن است وکه با ضخامت ۵/۵ سانت و۵/۲ سانت می باشد. …

توضیحات بیشتر »